20 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Η Δυναμική Πορεία του Urban Mining στην Ελλάδα – Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον

Must read

Η GreenFence-MetalLogic, ηγετική δύναμη στον τομέα της Aνάκτησης Πολύτιμων Mετάλλων και της Εμπιστευτικής Καταστροφής Αρχειακών Τεκμηρίων, ιδρύθηκε το 1972 χτίζοντας την μετέπειτα επιτυχημένη πορεία της πάνω σε δύο κρίσιμα θεμέλια: την επαγγελματική αξιοπρέπεια και τη διαρκή αναζήτηση της πρωτοπορίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πενηνταετούς της ιστορίας, αυτές οι αρχές οδήγησαν την εταιρεία σε ένα ξεχωριστό μονοπάτι, αποκτώντας την αναγνώριση και το σεβασμό της Ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, ως μια επιχείρηση που επικεντρώνεται στην προσφορά πρωτοποριακών λύσεων για την αύξηση της αμοιβαίας αξίας των συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άγγελος Γκίνης, CEO της GreenFence-MetalLogic, και επικεφαλής της δυναμικής ομάδας της εταιρείας μας δίνει μια σαφή εικόνα για την ιστορία, τη φιλοσοφία, την επιχειρηματική δράση και τη διαρκή εξέλιξη της εταιρείας.

  1. Ποια είναι η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της GreenFence-MetalLogic και ποια η αποστολή και η φιλοσοφία της εταιρείας;

Η MetalLogic ιδρύθηκε το 1972 από τον πατέρα μου, Ιωάννη Γκίνη και τον θείο μου Νεόφυτο Γκίνη. Ο θείος μου αποχώρησε το 1986 για να ακολουθήσει άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η αρχική δραστηριότητα της επιχείρησης ήταν η ανάκτηση αργύρου από απόβλητα υγρά εμφάνισης και ακτινογραφίες. Από το 1986 κι έπειτα η εταιρεία ξεκινά να αναλαμβάνει τη διαχείριση πολλών υλικών, όπως ηλεκτρονικά scrap, υλικά χρυσοχοΐας, φαρμακευτικούς καταλύτες, καταλύτες αυτοκινήτων και μπαταρίες αργύρου, επιτελώντας το έργο της ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων.

Επιπλέον, λόγω της επεξεργασίας αρχειακών τεκμηρίων με προσωπικά δεδομένα, προέκυψε, αναπόφευκτα, μια νέα ανάγκη που αφορούσε στην εμπιστευτική διαχείριση και καταστροφή τους. Στο πλαίσιο αυτό, πριν 15 χρόνια, η εταιρεία ίδρυσε και σύστησε στην αγορά το Division της GreenFence που, έκτοτε, επιτελεί το έργο της Εμπιστευτικής Καταστροφής αρχειακών τεκμηρίων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Το 2018 ανέλαβα τα ηνία της εταιρείας θέτοντας ως στόχο τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία της, ακόμη και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, με εφόδια τις σπουδές μου και την εμπειρία που απέκτησα δίπλα στον πατέρα μου. Η νέα στοχοθεσία υποστηρίχθηκε σθεναρά και επιτυχημένα από τους ανθρώπους της εταιρείας, αναγνωρίζοντας στον Νίκο Καρεκλά, Γενικό Διευθυντή από το 2019 και στον Κώστα Βαξεβανίδη, τον καταλυτικό ρόλο τους στην αξιοσημείωτη διεύρυνση του κύκλου εργασιών και την εδραίωση της εταιρείας στη συνείδηση της αγοράς τόσο της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, μόλις σε βάθος τριετίας.

Την υλοποίηση του οράματος της ανάπτυξης και εξωστρέφειας ενστερνίστηκαν, εν συνεχεία, νέα στελέχη όπως ο Γιάννης Σπυρίδης, ο Δημήτρης Αγγελικόπουλος και ο Άγγελος Τόκας των οποίων η εμπειρία και ικανότητες ενισχύουν καθημερινά την δυναμική της εταιρείας. Θα μπορούσα να πω με ασφάλεια ότι, στην 50ετή και πλέον εξελικτική διαδρομή της εταιρείας, παραμένουν σταθερά τα θεμέλια του αξιακού συστήματος της, δηλαδή η εργατικότητα, ο σεβασμός, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα. Άλλωστε, βασικός άξονας της φιλοσοφίας μας και της έμπνευσής μας παραμένει η φράση του πατέρα μου: Να είστε εργατικοί και τίμιοι και η αγορά θα σας ανταμείψει! Όταν βλέπετε τον ανταγωνιστή σας να κλείνει να μην χαίρεστε αλλά να λυπάστε!

  1. Ξεκινώντας τη γνωριμία με τις δραστηριότητες της GreenFence-MetalLogic, μπορείτε να μας μιλήσετε για την Ανάκτηση Πολύτιμων Μετάλλων; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας;

Η GreenFence-MetalLogic διαθέτει μια ιδιόκτητη κάθετη μονάδα επεξεργασίας υλικών που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα και μέσω αυτής υπάρχει η δυνατότητα λήψης τελικού προϊόντος. Το διάγραμμα ροής περιλαμβάνει επιμέρους διεργασίες τήξης, διαλυτοποίησης και αναγωγής πολύτιμων μετάλλων, προς παραγωγή καθαρού χρυσού και αργύρου. Επιπροσθέτως, ο σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός της εταιρείας και η χρήση ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων ανάλυσης και χαρακτηρισμού, μας επιτρέπει το δειγματισμό του συνόλου των πλατινοειδών μετάλλων (PGMs), δηλαδή λευκόχρυσο, παλλάδιο, ρόδιο, ρουθήνιο, ιρίδιο και όσμιο, με ακρίβεια και υπευθυνότητα απέναντι στην ιδιαίτερα εξειδικευμένη σχετιζόμενη αγορά. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πολύτιμων μετάλλων έχουν εγκατεστημένη και μακρά πορεία, αλλά και αυστηρά κριτήρια επιλογής συνεργατών. Ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη των πελατών μας και οι μακρόχρονες συνεργασίες είναι σταθερός δείκτης επιτυχίας για την GreenFence-MetalLogic, αλλά και κινητήριος δύναμη για διαρκή αναζήτηση νέων και καινοτόμων υπηρεσιών.

  1. Τι είναι η Εμπιστευτική Καταστροφή και γιατί να επιλέξει ένας φορέας την GreenFenceMetalLogic;

Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τις εταιρείες ή τους οργανισμούς σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, θεωρώντας ότι η διαχείριση αυτών δεν γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η υπηρεσία της Εμπιστευτικής Καταστροφής Αρχειακών Τεκμηρίων που προσφέρει η GreenFence-MetalLogic απαντά σε αυτή την ανάγκη των εταιρειών και οργανισμών, επιτρέποντας την απολαβή προστιθέμενης αξίας η οποία μεταφράζεται σε εμπιστοσύνη με το συναφές κοινό τους.  Για την εταιρεία μας η μεγάλη ώθηση στην υπηρεσία αυτή ήρθε με το νέο κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε το 2016 και τέθηκε σε ισχύ το 2018. Ο εν λόγω κανονισμός ενίσχυσε την ανάγκη για Εμπιστευτική Καταστροφή, η οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει τεράστια διαφορά από την απλή ανακύκλωση ή τη χρήση απλού καταστροφέα εγγράφων χωρίς πιστοποιημένη διαδικασία.

Η GreenFence-MetalLogic πρωτοπορεί και καινοτομεί σε αυτή την υπηρεσία, παρέχοντας τη δυνατότητα real time παρακολούθησης του συνόλου των σταδίων της διαδικασίας καταστροφής. Με απλά λόγια, οι συνεργάτες μας ακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία του αρχείου τους, από το σημείο παραλαβής έως τις εγκαταστάσεις μας μέσω τηλεματικής και, κατόπιν, τα στάδια καταστροφής του, μέσω πρόσβασης σε κλειστό κύκλωμα (CCTV). Η εταιρεία μας τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές  για την προστασία των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καταστροφής, με κατάλληλες πιστοποιήσεις αλλά και διαμορφωμένη κουλτούρα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών μας.

  1. Ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι μπορούν να αναζητήσουν τις υπηρεσίες σας;

Στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων, υπάρχει μεγάλο εύρος, επιτρέποντάς μας να κάνουμε αστική εξόρυξη (urban mining) σε ασυνήθιστα υλικά όπως, για παράδειγμα, τα ακτινογραφικά film. Στο εύρος αυτό περιλαμβάνονται, ενδεικτικά (και όχι εξαντλητικά) οι κλάδοι φαρμάκων, αργυροχρυσοχοΐας, επιμεταλλώσεων, παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και παραγωγής υδρογόνου (fuel cells).

Η Εμπιστευτική Καταστροφή απευθύνεται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μερικά παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων είναι τα δικηγορικά γραφεία, τα ιατρικά κέντρα, τα νοσοκομεία, οι πρεσβείες, τα σώματα ασφαλείας, κ.α.

  1. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην αγορά και ποια είναι η στρατηγική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να τις υπερκεράσουν;

Η αλήθεια είναι πως η αγορά της Ελλάδας στον τομέα στις διαχείρισης πολύτιμων μετάλλων είναι σχετικά μικρή. Ως εκ τούτου, η GreenFence-MetalLogic επιδιώκει -και έχει καταφέρει- να επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Με βάση την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία μας, αναζητούμε νέες ευκαιρίες συνεργασίας, με στόχο την εξασφάλιση – μέσω εισαγωγών – σταθερής ροής υλικών στις εγκαταστάσεις μας. Στόχος μας είναι να διατηρούμε ανοιχτούς δεσμούς με χώρες του εξωτερικού και να ενισχύουμε διαρκώς τη διεθνή παρουσία μας στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Το μοναδικό αποτύπωμα της GreenFence-MetalLogic, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν εταιρεία στον κλάδο της ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων είναι, αναμφίβολα, η δομημένη εμπειρία πέντε και πλέον δεκαετιών. Είναι σημείο αναφοράς αλλά και πηγή υπερηφάνειας, που ανατροφοδοτεί την προσπάθειά μας για διαρκή εξέλιξη. Η εμπειρία αυτή εδράζει και πολλαπλασιάζεται από τους ανθρώπους που στελεχώνουν την εταιρεία. Όση τεχνογνωσία και ιστορία και αν «κουβαλάει» μια εταιρεία, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, τα εν λόγω assets δεν μπορούν να μετουσιωθούν σε επιτυχίες. Η GreenFence-MetalLogic είχε την ικανότητα διαχρονικά να προσελκύει και να εντάσσει στο δυναμικό της αξιόλογο προσωπικό. Ειδικά όμως από το 2019 όμως κι έπειτα, με την προσθήκη εγνωσμένων στελεχών της αγοράς, τα οποία κατάφεραν να «παντρέψουν» την κουλτούρα της οικογενειακής επιχείρησης με την τεχνοκρατική αντίληψη, τρέχει ένα φιλόδοξο δεκαετές Business Transformation Plan, το οποίο έχει συμβάλει καίρια στην αλματώδη ανάπτυξη της εταιρείας εντός αλλά και πέρα από τα Ελληνικά σύνορα. Αυτή η κουλτούρα καθιστά απολύτως σαφές το πλεονέκτημα μας έναντι του ανταγωνισμού.

  1. Πώς διαβλέπετε την προοπτική εξέλιξης της εταιρείας στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

Η Ελλάδα δεν είναι γνωστή για τη βαριά βιομηχανία της, σε αντίθεση με χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία που έχουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Brand Name και μπορούν να προσελκύσουν πιο εύκολα ξένες εταιρείες. Επιπλέον, οι εταιρείες στο εξωτερικό έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα («φθηνό χρήμα»), γεγονός καίριο όταν αναφερόμαστε στις μεγάλες αξίες των πολύτιμων μετάλλων, ενώ τυγχάνουν συνεχούς αρωγής από το κράτος κάτι που στην Ελλάδα δεν ισχύει. Φυσικά έχουν γίνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις που το κράτος αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στον ιστότοπο RAWMATHUB.GR

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Kalimera-Ellada.gr.. Ακολουθήστε το  Kalimera-Ellada.gr σε InstagramFacebook και Twitter. και LinkedIn.
 
 

Πρόσφατα Νέα

Google NewsΑκολούθησε το Kalimera-Ellada.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα Νέα