Σε ΦΕΚ η προκήρυξη 4Κ/2021 με πολλές θέσεις αορίστου χρόνου

ΣΤΑΣΥ: Διορισμοί με απολυτήριο Λυκείου και ΙΕΚ - Απαιτείται ειδική αίτηση
ΣΤΑΣΥ: Διορισμοί με απολυτήριο Λυκείου και ΙΕΚ - Απαιτείται ειδική αίτηση

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
  • στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας,
  • στο Επιμελητήριο Λάρισας,
  • στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,
  • στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη),
  • στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.,στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και
  • στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Μπορείτε να δείτε τα κριτήρια επιλογής για τις θέσεις αλλά και όλα τα διαδικαστικά για τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, παρακάτω:

http://[pdf id=46780]