Επιστροφή φόρου 2021: «Βρέχει» λεφτά – Ποιοι θα πάρουν έως και 1.930 ευρώ

Επιστροφή φόρου 2021: «Βρέχει» λεφτά – Ποιοι θα πάρουν έως και 1.930 ευρώ
Επιστροφή φόρου 2021: «Βρέχει» λεφτά – Ποιοι θα πάρουν έως και 1.930 ευρώ

Επιστροφή φόρου 2021: Πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να λάβουν φέτος από την εφορία πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για το 2020.

 

Επιστροφή φόρου 2021: «Βρέχει» λεφτά – Ποιοι θα πάρουν έως και 1.930 ευρώ

Με τα σημειώματα αυτά θα καλούνται να εισπράξουν επιστροφές φόρων μεγάλου ύψους, που θα φθάνουν ακόμη και στα 1.930 ευρώ.

Αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι οι εισοδηματικές απώλειες που υπέστησαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για τον κορονοϊό. Στην εξέλιξη αυτή θα συμβάλει, επίσης, και η σημαντική μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ισχύει για τα εισοδήματα του 2020.

Επιστροφή φόρου 2021: Βουτιά στα έσοδα

Κατά το τρέχον έτος αναμένεται θεαματική πτώση των εσόδων του Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος. Τα γενικά και τοπικά lockdowns που επιβλήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους είχαν ως συνέπεια περισσότεροι από 1.700.000 μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να τεθούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες. Oλοι αυτοί έλαβαν από το κράτος, για τα χρονικά διαστήματα που δεν εργάστηκαν, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ και 534 ευρώ. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες και, ως εκ τούτου δεν συνυπολογίζονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματά τους.

Συνέπεια των παραπάνω θα είναι 1.700.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα στις δηλώσεις φορολογίας για το φορολογικό έτος 2020 να εμφανίσουν φορολογητέα εισοδήματα σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εμφάνισαν πέρυσι, με τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2019. Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα θα είναι τουλάχιστον 30% και σε πολλές περιπτώσεις θα φθάνουν ή και θα υπερβαίνουν το 50%!

Εξαιτίας της αναμενόμενης αυτής εξέλιξης, θα εμφανιστούν περισσότερες από 1.000.000 περιπτώσεις μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα είναι δικαιούχοι μεγάλων ποσών επιστροφών φόρου.

Κι αυτό θα συμβεί επειδή κατά τη διάρκεια του 2020 οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών των εργαζομένων αυτών υπολογίστηκαν όσους μήνες αυτοί εργάζονταν κανονικά, ωσάν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Oμως τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα -σημαντικά μειωμένα- ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του 2020 είναι, τελικά, πολύ μικρότερα από αυτά που παρακρατήθηκαν στη διάρκεια του 2020. Συνεπώς τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν με την εκκαθάριση των δηλώσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο φορολογητέο μισθό 1.250 ευρώ εργάσθηκε τους 6 από τους 12 μήνες του 2020, ενώ τους υπόλοιπους 6 μήνες η σύμβαση εργασίας του είχε τεθεί σε αναστολή.

Τους μήνες που εργάστηκε, στους μισθούς που έλαβε, καθώς επίσης και στα επιδόματα εορτών και αδείας που εισέπραξε, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης υπολογίστηκαν με αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών του σε ετήσιες κατόπιν πολλαπλασιασμού των μηνιαίων αποδοχών του με τον αριθμό 14.

Ωστόσο, ο υπάλληλος εργάστηκε κανονικά μόνο 6 μήνες και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά ήταν τελικά πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό των κρατήσεων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2020 παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές του φόρος εισοδήματος 1.013,14 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης 69,14 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.134,14 ευρώ.

Τα ποσά αυτά προέκυψαν επειδή σε κάθε έναν από τους μήνες που εργάστηκε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο υπολογισμός των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης γινόταν με αναγωγή του μηνιαίου μισθού των 1.250 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα 17.500 ευρώ (διά πολλαπλασιασμού των 1.250 ευρώ με τον αριθμό 14). Ομως, τελικά ο εργαζόμενος αυτός, επειδή δεν δούλεψε για 6 μήνες, δεν έλαβε τελικά 17.500 ευρώ το 2020, αλλά μόνο 10.500 ευρώ, στα οποία αναλογεί φόρος εισοδήματος μόλις 233 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης 0 ευρώ, λόγω του ότι το εισόδημά του υποχώρησε κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ισχύει στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται να πάρει πίσω ως συνολική επιστροφή φόρου το επιπλέον ποσό φόρου εισοδήματος και ολόκληρο το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές του το 2020, δηλαδή την αρνητική διαφορά μεταξύ των παρακρατηθέντων φόρων συνολικού ύψους 1.134,14 ευρώ και του τελικά αναλογούντος φόρου εισοδήματος των 233 ευρώ! Η διαφορά αυτή, η οποία θα πρέπει να του καταβληθεί φέτος ως επιστροφή φόρου, ανέρχεται σε 849,28 ευρώ (1.134,14 ευρώ μείον 233 ευρώ).

Για 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων: Λιγότερα χαράτσια κατά 27% έως 49%

Μειωμένα κατά 20%-30% θα είναι τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια τα οποία θα δηλώσουν φέτος στην εφορία περίπου 400.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Αιτία η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει αναγκαστικό «κούρεμα» κατά 40% στα ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να μειώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων οι οποίες μισθώνουν τα ακίνητα όπου στεγάζουν τις δραστηριότητές τους και έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημιές εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και να ελαφρύνει οικονομικά τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή.

Εξαιτίας της μείωσης των φορολογητέων εισοδημάτων τους κατά 20%-30%, αλλά και λόγω της μη επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα ποσά των φόρων που θα κληθούν να καταβάλουν οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων, θα είναι μειωμένα κατά 27% έως και 49%.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης, ο οποίος το 2019 εισέπραττε κάθε μήνα ενοίκιο 2.000 ευρώ από επιχειρηματία μισθωτή, δήλωσε το 2020 στην εφορία συνολικό ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 24.000 ευρώ (12 μήνες x 2.000 ευρώ ανά μήνα) και πλήρωσε φόρο εισοδήματος 6.000 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 376 ευρώ. Δηλαδή πλήρωσε συνολικά 6.376 ευρώ.

Το 2020 ο ίδιος ιδιοκτήτης υποχρεώθηκε να εισπράξει μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια 8 μηνών εκ του συνόλου των 12 μηνών του έτους, με αποτέλεσμα το ετήσιο εισόδημά του, το οποίο οφείλει φέτος να δηλώσει στην εφορία για το 2020, να είναι μειωμένο κατά 6.400 ευρώ ή κατά 26,67% και να έχει περιοριστεί στις 17.600 ευρώ. Για το εισόδημα του 2020 θα απαλλαγεί από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τελικά θα κληθεί να πληρώσει μόνο φόρο εισοδήματος ύψους 3.760 ευρώ. Η συνολική φορολογική του επιβάρυνση θα είναι μειωμένη κατά 2.616 ευρώ ή κατά 43,6%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«Ανάσα» 4.526 ευρώ

Ιδιοκτήτης, ο οποίος το 2019 εισέπραττε κάθε μήνα ενοίκιο 3.000 ευρώ από επιχειρηματία μισθωτή, δήλωσε το 2020 στην εφορία συνολικό ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 36.000 ευρώ (12 μήνες χ 3.000 ευρώ ανά μήνα) και πλήρωσε φόρο εισοδήματος 10.300 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1.066 ευρώ. Δηλαδή πλήρωσε συνολικά 11.366 ευρώ. Το 2020 ο ίδιος ιδιοκτήτης υποχρεώθηκε να εισπράξει μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια 8 μηνών εκ του συνόλου των 12 μηνών του έτους, με αποτέλεσμα το ετήσιο εισόδημά του, το οποίο οφείλει φέτος να δηλώσει στην εφορία για το 2020, να είναι μειωμένο κατά 9.600 ευρώ ή κατά 26,67% και να έχει περιοριστεί στις 26.400 ευρώ. Για το εισόδημα του 2020 θα απαλλαγεί από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τελικά θα κληθεί να πληρώσει μόνο φόρο εισοδήματος ύψους 6.840 ευρώ. Η συνολική φορολογική του επιβάρυνση θα είναι μειωμένη κατά 4.526 ευρώ ή κατά 43,94%.

 

Επιστροφή φόρου 2021: Αναλυτικοί πίνακες

 

 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕ… ΚΟΥΡΕΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑ 40% (*)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΤΟ 2020 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΩΝ       ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
200 2400 360 0 360,00 1760 264 0 264 -96,00 -26,67%
300 3600 540 0 540,00 2640 396 0 396 -144,00 -26,67%
400 4800 720 0 720,00 3520 528 0 528 -192,00 -26,67%
500 6000 900 0 900,00 4400 660 0 660 -240,00 -26,67%
600 7200 1080 0 1080,00 5280 792 0 792 -288,00 -26,67%
700 8400 1260 0 1260,00 6160 924 0 924 -336,00 -26,67%
800 9600 1440 0 1440,00 7040 1056 0 1056 -384,00 -26,67%
900 10800 1620 0 1620,00 7920 1188 0 1188 -432,00 -26,67%
1000 12000 1800 0 1800,00 8800 1320 0 1320 -480,00 -26,67%
1100 13200 2220 26,40 2246,40 9680 1452 0 1452 -794,40 -35,78%
1200 14400 2640 52,80 2692,80 10560 1584 0 1584 -1108,80 -42,00%
1300 15600 3060 79,20 3139,20 11440 1716 0 1716 -1423,20 -46,51%
1400 16800 3480 105,60 3585,60 12320 1912 0 1912 -1673,60 -48,09%
1500 18000 3900 132,00 4032,00 13200 2220 0 2220 -1812,00 -46,46%
2000 24000 6000 376,00 6376,00 17600 3760 0 3760 -2616,00 -43,60%
2500 30000 8100 676,00 8776,00 22000 5300 0 5300 -3476,00 -42,91%
3000 36000 10300 1066,00 11366,00 26400 6840 0 6840 -4526,00 -43,94%
3500 42000 13000 1476,00 14476,00 30800 8380 0 8380 -6096,00 -46,89%
4000 48000 15700 1926,00 17626,00 35200 9940 0 9940 -7686,00 -48,96%
4500 54000 18400 2376,00 20776,00 39600 11920 0 11920 -8856,00 -48,13%
5000 60000 21100 2826,00 23926,00 44000 13900 0 13900 -10026,00 -47,52%
(*) Με μείωση των 8 μηνιαίων ενοικίων του 2020 κατά 40%